Går det att få hjälp?

Selektiv ätstörning visar sig oftast i tidig barndom och brukar i regel inte gå över av sig själv. Vissa selektiva ätare lyckas successivt utöka sin meny när de blir äldre, men det betyder inte att man är "botad" eller har ett s.k. normalt ätbeteende.

Selektiva ätare expanderar oftast sin matrepartoar genom "food chaining", d.v.s. man lägger till mat som i största möjliga mån liknar något som man redan klarar av att äta. Eftersom många med SÄ är trogna vissa märken av mat (exempelvis en sorts flingor av ett särskilt märke) så kan man långsamt utöka listan av accepterad mat genom att testa samma sak av ett annat märke. I bästa fall kanske man kan gå från att äta exempelvis en chicken nugget till att testa en fiskpinne.

Som förälder till ett barn med SÄ är food chaining i princip det enda sättet att försöka utöka barnets meny - självklart utan press och krav! Skynda långsamt och håll förväntningarna låga. Servera alltid något som barnet redan äter tillsammans med det nya och låt barnet själv betsämma om eller när han/hon är redo att utforska den nya (liknande) maten. Låt hela familjen välja av all mat på bordet, även den mat som är tillagad för den selektiva ätarens skull. Om det står bacon på bordet för den selektiva ätarens skull, lägg upp lite på din egen tallrik också. Visa att ni äter tillsammans på ett avslappnat och trevligt sätt. På så sätt blir barnet med SÄ inkluderad i familjemåltiden och du befriar barnet från känslan av att vara avvikande och besvärlig. Respektera ditt barns svårigheter - han/hon har inte valt att ha en ätstörning. Läs gärna Ellyn Satter's Division of Responsibility - en ätmodell som går ut på att låta barnet (med eller utan ätstörning) närma sig mat utan press och krav. Fokus ligger på att ha trevligt tillsammans och att lita på att barnet äter efter bästa förmåga.

Dr. Julie O´Toole på Kartini Clinic menar att så länge barnet växer och utvecklas normalt så bör vi sträva efter acceptans snarare än bot. Det finns ingen forskning som pekar på att SÄ går att bota och risken att få fel behandling som endast förvärrar saken är stor. Vår instinktiva strävan efter "det normala" ställer till stort lidande för personer med selektivt ätande. Vi är i regel mer accepterande för variationer inom andra områden - vi inser och accepterar att människor har olika talanger och temprament, styrkor och svagheter. Men när det handlar om mat och ätande så är plötsligt "det normala" väldigt snävt och en persons svagheter kring mat accepteras inte som just svagheter utan förknippas istället med en rad negativa beteenden ("kräsenhet", bortskämdhet, envishet, omognad). Dr. Julie O'Toole menar att barn med selektivt ätande som växer och utvecklas normalt bör få utrymme att vara precis som de är.

"Insisting that “there must be some treatment that works” despite all clinical experience to the contrary, just makes life harder for a child. In my experience, you cannot "treat" selective eating and, as it is not broken, you don't need to fix it. I know this is hard to accept, but sometimes we must focus on the normal growth and let go of the rest." Dr. Julie O'Toole - Selective Eating Revisted

*****

De flesta forskare håller med om att Selektiv Ätstörning inte kan botas, men det betyder inte att det inte går att få hjälp. Det är skillnad mellan hjälp och bot. Om en person med SÄ själv är motiverad att söka hjälp så kan kognitiv beteendeterapi möjligen fungera. Det är troligtvis svårt att hitta en psykolog som förstår sig på SÄ men så snart terapeuten har klart för sig att det rör sig om en typ av fobi så finns det hopp om hjälp.

Principen för behandlingen är att den selektiva ätaren långsamt konfronteras med ny mat. Till en början kan det handla om att känna på maten, att hålla i den, lukta på den och så småningom smaka på den. Det sker i små steg, i takt med förbättringen, och leder förhoppningsvis till att patienten själv kan utöka sin meny.

Det är dock vikitgt att förstå att till skillnad från exempelvis spindelfobi, så är den selektiva ätarens fobi inte bara psykologiskt betingad. Det finns fysiska/sensoriska faktorer som gör det svårt för en person med SÄ att helt bli kvitt sina ätproblem.

Den som med störst framgång har behandlat personer med Selektiv Ätstörning är Felix Economakis. Han har behandlat över 300 personer med SÄ och har i 95% av fallen lyckats hjälpa sina patienter till ett mer normalt ätbeteende. Läs mer om hans behandligsform här.

Felix Economakis lägger regelbundet ut videoklipp från sina behandlingar på YouTube, se ett urval nedan.


https://www.youtube.com/watch?v=KrSwnWMQlBM

https://www.youtube.com/watch?v=Eh0ZIAKmbts

http://www.youtube.com/watch?v=782q3RDF1c8

http://www.youtube.com/watch?v=gjD-AhfYL4Q

http://www.youtube.com/watch?v=KH2Dtqqm1h0

http://www.the-heath.co.uk/sed-arfid-testimonials.php

 ***